To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  BILET BEZPŁATNY
już niedostępne -

Elbląska Izba Gospodarcza
wspólnie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego,
 MK Doradcy oraz Bankiem BPS
zapraszają na spotkanie
"Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców 
z województwa warmińsko-mazurskiego"


Miejsce: Elbląski Park Technologiczny
Data: 07.07. 2016 r.
Godzina: 10:00


AGENDA:

10:00 - rozpoczęcie Konferencji, przywitanie Gości

10:10 - MK Doradcy - Prezentacja planowanych konkursów:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 • Konkurs - Działanie 4.1 "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych"
 • Konkurs - Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP"

PO Inteligentny Rozwój

 • Konkurs - Poddziałanie 3.2.2 - "Kredyt na innowacje technologiczne"

PO Polska Wschodnia

 • Konkurs - Działanie 1.4 "Wzór na konkurencje"
 • Konkurs - Działanie 1.2 "Internacjonalizacja MŚP"

10:50 - przerwa kawowa

11:00 - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego - prezentacja planowanych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, w tym:

 • Konkurs - Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw,
 • Konkurs - Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
 • Konkurs - Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
 • Konkurs - Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
 • Konkurs - Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
 • Konkurs - Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
 • Konkurs - Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
 • Konkurs - Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

11:45 BPS - Propozycje zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji 

12:15 - zakończenie konferencji


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PARNTERZY:

    W przypadku niepojawienia się Uczestnika na Konferencji, pomimo wcześniejszej deklaracji udziału, Elbląska Izba Gospodarcza O.RIGP zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika opłatą w kwocie 50 zł.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Elblągu wydarzenia Elbląg